انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
نشست های هم اندیشی انجمن رمز ایران
بایدهای قواعد بین المللی در حوزه افتا، با نگاهی به آینده
نشست های هم اندیشی انجمن رمز ایران

فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عرصه­ های نوظهور فناوارانه، به موازات توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف که منشأ خدمات ارزنده ­ای به جامعه بشری بوده ­است، به نگرانی مشترک و در عین حال فزاینده کارشناسان فنی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و بازیگران آن در سطوح مختلف تبدیل شده و جایگاه مهمی در گفتمان­ هایی مانند امنیت، حقوق، سیاستگذاری و... پیدا کرده است به طوری که حرکت شتابنده جامعه بین­ الملل به سمت نظام ­مند کردن فعالیت ها و بهره برداری از فضای نوظهور سایبری را می­ طلبد.

ماهیت حوزه امنیت یک ماهیت جهانی است و به دنبال آن تهدیدات و مخاطرات حوزه افتا نیز ماهیت جهانی دارد، لذا پرواضح است که راه کارها و راهبردهای مقابله با این تهدیدات و چالش ها نیز باید جهانی باشند. دولت­ ها به عنوان اولویت مخاطبین امنیت بین ­الملل و مهمترین تابعین حقوق بین­ الملل، طرح ­ها و اقدامات مختلفی در راستای مقابله با تهدیدات این فضای نوظهور اتخاذ کرده ­اند.

اما تحقق این مهم نیازمند هم­ افزایی همه بخش ­های دولتی، عمومی و خصوصی در ابعاد ملی و بین­ المللی است. عوامل و بازیگران مؤثر بر این موضوع هم در مجموعه سازمان ملل و هم خارج از آن در سطوح منطقه ­ای، فعالیت­ هایی در جهت نظام ­مند ساختن فضای افتا و امنیت ­زایی برای آن انجام داده ­اند. اعمال قواعد حقوق بین­ الملل بر فضای افتا یکی از مباحث زنده در این حوزه می­ باشد. ماهیت خاص فضای سایبر و کارشکنی برخی از قدرت­ های بزرگ سایبری مانع از آن شده است که نظام­ مندی فضای سایبر به سرانجام مطلوب خود نایل شود و برای آینده این فضا نیز تصویر چندان روشنی قابل تصور نیست.

مع­ الوصف حضور مؤثر در سازمان ­های بین­ المللی برای تأثیرگذاری در روند شکل­ گیری هنجارها و معاهدات حوزه افتا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است تا ملاحظات، مصالح و منافع کشور به نحو مطلوب در این معاهدات گنجانیده شوند.

تاریخ:
1397/01/05
تعداد بازدید:
430
منبع:
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal